English

Vernissage: 3 december - Welkom van 14 tot 18u.
Woensdag tot zaterdag van 14 tot 18u (zondag, maandag en dinsdag enkel op afspraak).

Met verbijstering en afschuw kijk ik naar het ontsporen van onze soort; onze omgangsvormen naar elkaar toe en het teweeg brengen van structurele of onomkeerbare wijzigingen van het globale ecosysteem." - Diederik Boyen