English

Biografie van Georges De Meerschman (1942-)

Georges De Meerschman (1942-)

Op zoek naar de essentie van de schilderkunst

Andere auteurs zoals academielid Frans Boenders en em. prof. dr. Mia Gosselin hebben leven en werk van Georges De Meerschman uitvoerig belicht. Wat kan ik daar nog zinvol aan toevoegen ? Gewoon een eigen opinie omtrent zijn recent werk. Zijn recentste reeks bestaat uit 33 werken van 50 x 50 cm en 2 werken van 1 m x 1 m. Het zijn olieverfschilderijen op paneel met doek overspannen, bewerkt met lagen caseïne als schildersondergrond. Met deze reeks zet onze kunstenaar een nieuwe stap. Deze schilderijen moeten duidelijk gesitueerd worden binnen de brede stroming van het constructivisme, een abstracte kunstrichting die in 1915 door de Russische schilder Vladimir Tatlin aldus werd genoemd en die alleen met geometrische vormen wil werken. Pioniers uit deze eerste generatie zijn naast Tatlin, onder meer: de Russisch-Franse schilder en beeldhouwer Antoine Pevsner, de Nederlander Piet Mondriaan, de Belgische beeldhouwer en schilder Georges Vantongerloo. Een tweede generatie van constructivistische kunstenaars zoals de Hongaar Victor Vasarely en de Belg Guy Vandenbranden, verdiept en verruimt de blik. Georges De Meerschman behoort tot de derde generatie constructivistische artiesten. Deze kunstenaars werken meestal met functionele systemen, met reeksen van werken die zij zorgvuldig en nauwgezet uitvoeren. Binnen hun onderzoek naar nieuwe vormen, kleuren, voorstellingswijzen durven zij filosofische aspecten in de kunst betrekken. Ook de Waaslander Georges De Meerschman wil net als Mondriaan zijn schilderijen uit de eenvoudigste bestanddelen opbouwen: rechte lijnen en zuivere kleuren. Hij verlangt naar een kunst van klaarheid en ordening, die op een of andere wijze de objectieve natuurwetten weerspiegelt. Want onze kunstenaar is net als Mondriaan trouwens, enigszins een mysticus en hij wil dat zijn kunst onveranderlijke werkelijkheden zou onthullen, achter de altijd veranderlijke vormen van de subjectieve verschijning. De reeds geciteerde auteurs gaan overigens veel dieper in op dit filosofisch aspect van zijn werk. Formeel gezien brengt hij vandaag geometrisch abstract werk van een uitzonderlijk rustige distinctie in gevoelige kleurvlakken en lijnen. Bij hem geen overdreven materiecultus, maar integendeel een schilderkunst die zeer puur is, die streeft naar het vermijden van een al te expressief handschrift. De wetmatigheden van het kleuren-zien worden wel aanschouwelijk gemaakt. Hij realiseert dit door het zeer precies omlijnen van zijn kleurvlakken. Georges De Meerschman is geëvolueerd naar een strenge stijl uit eenvoudige verdelingen in een horizontaal-verticaal dualisme met basiskleuren. Het geheel berust op de proportieleer, grondelement van elke structuur. In zijn recent werk is de kunstenaar op streng geometrische manier op zoek naar de essentie van de schilderkunst en heeft hij als rasecht artiest constructief werk gecreëerd van blijvende waarde.

Ernest Van Buynder
Provoorzitter MuHKA

Laatste nieuwe werken van Georges De Meerschman (1942-)