Biografie van Amedee Cortier (1921-1976)

Amedee Cortier (1921-1976)

Amédée (ook Amadeus) Cortier (Gent, 4 oktober 1921 – aldaar, 11 februari 1976) was een Belgisch schilder en graficus.
In de jaren 40 werkte hij in deexpressionistische stijl, in de jaren 50kubistisch en in de jaren 60 abstract. Met het uitgepuurde werk vanaf eind de jaren 60 vindt hij aansluiting bij internationale tendensen waarin de kleur centraal staat. Algemeen wordt zijn werk van die periode beschouwd als fundamentele kunst (“Geplante” of “Analytische Malerei” in Duitsland, “Nouvelle Peinture” in Frankrijk en “Nuova Pittura” in Italië); eigen aan deze beweging is het volledig opnieuw onderzoeken van de grondbeginselen van de schilderkunst (zoals de kleur).

Cortier heeft steeds in Gent gewoond. Zijn huwelijk met Yvonne Laloyaux bleef kinderloos. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (K.A.S.K.) te Gent, van 1936 tot 1942. Om den brode was hij huisschilder. Dit heeft zijn artistiek werk ongetwijfeld beïnvloed, o.a. betreffende zijn doel om het schilderij te laten overgaan naar een pure aanwezigheid van kleur in de reële levensruimte. Zo kan men hem beschouwen als een environmentkunstenaar, die het werk in de volledige ruimte errond plaatst. Een ander verband met zijn beroep van huisschilder vindt men in het vakmanschap en in de aandacht voor de kleur en voor de onderlinge weerslag van de effen kleurvlakken (geschilderde muren) op elkaar.

Laatste nieuwe werken van Amedee Cortier (1921-1976)